Ochrana súkromia

Ochrana súkromia internetového obchodu www.lacnestavebniny.sk
Portál www.lacnestavebniny.sk sa zaväzuje chrániť Vaše súkromie a vyvíjať technológie, ktoré Vám poskytnú najlepšie a bezpečné zážitky online. Toto prehlásenie o súkromí sa týka webového portálu www.lacnestavebniny.sk a riadi zber dát a ich použitie. Použitím webového portálu www.lacnestavebniny.sk súhlasíte s postupmi spracovávania dát popísanými v tomto prehlásení.

Zber vašich osobných údajov

www.lacnestavebniny.sk zbiera osobné údaje ako je emailová adresa, meno, domáca či pracovná adresa alebo telefónne číslo či iné doplňujúce informácie. www.lacnestavebniny.sk taktiež zbiera anonymné demografické informácie, ktoré Vám nie sú jedinečné ako je PSČ, vek, pohlavie, záľuby, záujmy či obľuby.

www.lacnestavebniny.sk taktiež automaticky zbiera informácie o hardware a software Vášho počítača ako je Vaša IP adresa, typ prehliadača, názvy domén, čas prístupu a odkazované adresy webových stránok. Tieto informácie používa www.lacnestavebniny.sk k prevádzke sluby, k zachovávaniu jej kvality a k poskytovaniu obecných štatistík o používaní webových stránok www.lacnestavebniny.sk.

Majte, prosím, na pamäti, že pokiaľ priamo uvediete Vaše osobné či citlivé informácie v diskusných skupinách www.lacnestavebniny.sk, potom môžu byť zozbierané a použité inými stranami. Poznámka: www.lacnestavebniny.sk nečíta žiadnu Vašu súkromnú online komunikáciu.

www.lacnestavebniny.sk Vám doporučuje, aby ste si skontrolovali prehlásenie o súkromí webových stránok, na ktoré sa budete chcieť odkazovať z www.lacnestavebniny.sk, aby ste rozumeli tomu, ako také webové stránky zbierajú, používajú a zdieľajú Vaše informácie. Portál www.lacnestavebniny.sk nie je zodpovedný za prehlásenie o súkromí či iný obsah webových stránok mimo www.lacnestavebniny.sk a rodinu www.lacnestavebniny.sk webových stránok.

Použitie vašich osobných údajov

www.lacnestavebniny.sk zbiera a používa Vaše osobné údaje k prevádzke webových stránok www.lacnestavebniny.sk a k vykonávaniu služieb, ktoré ste požadovali. www.lacnestavebniny.sk taktiež používa údaje spojené s Vašou osobou, aby ste boli informovaný o iných produktoch a službách dostupných na portáli www.lacnestavebniny.sk a u jeho spoločníkov. www.lacnestavebniny.sk Vás taktiež môže kontaktovať pomocou prieskumov, ktoré zisťujú Váš názor na súčasné služby alebo možné nové služby, ktoré budú ponúkané.

www.lacnestavebniny.sk nepredáva, nepožičiava ani neprenajíma zoznam svojich užívateľov, členov ďalším stranám. www.lacnestavebniny.sk Vás môže niekedy kontaktovať menom externých partnerov o určitých ponukách, ktoré by Vás mohli zaujímať. V takýchto prípadoch nebudú Vaše jedinečné osobné údaje (email, meno, adresa, telefónne číslo) poskytnuté ďalším stranám. Naviac môže portál www.lacnestavebniny.sk zdieľať dáta s dôvernými partnermi, ktorí nám pomôžu vykonať štatistické analýzy, zaslať Vám email alebo klasickú poštu, poskytnúť zákaznícku podporu alebo zariadiť dodávky. Všetkým takým ďalším stranám je zakázané použiť Vaše osobné údaje okrem tých, ktoré ich potrebujú k vykonávaniu týchto služieb pre www.lacnestavebniny.sk, a vyžaduje sa, aby zachovali dôvernosť Vašich informácii.

www.lacnestavebniny.sk nepoužíva alebo nezverejÚuje citlivé osobné údaje ako je rasa, náboženstvo alebo politická príslušnosť bez Vášho výslovného súhlasu.

www.lacnestavebniny.sk sleduje webové stránky, ktoré naši zákazníci navštívia na portáli www.lacnestavebniny.sk, aby sme rozpoznali, aké služby portálu www.lacnestavebniny.sk sú najobľúbenejšie. Tieto dáta sú použité k doručeniu prispôsobeného obsahu a reklamy na portáli www.lacnestavebniny.sk užívateľom, ich chovanie ukazuje, že majú záujem o určitú oblasť.

Webové stránky www.lacnestavebniny.sk zverejnia Vaše osobné údaje bez oznámenia, len keď to bude vyžadovať zákon alebo viera v to, že také jednanie je nevyhnutné pre: (a) dodržovanie nariadení zákona alebo podrobenie sa súdnemu procesu; (b) chránenie a obranu práv či vlastníctvo portálu www.lacnestavebniny.sk; a (c) jednanie pri kritických situáciach k ochrane osobnej bezpečnosti užívateľov portálu www.lacnestavebniny.sk alebo verejnosti.

Použitie cookie

Webové stránky www.lacnestavebniny.sk používajú "cookie", aby Vám pomohli personalizovať Váš online zážitok. Cookie je textový súbor, ktorý umiestni webový server na Váš pevný disk. Cookie nemôže byť použitý k behu programov či doručeniu vírusov do Vášho počítača. Cookie sú Vám jednoznačne priradené a môžu byť prečítané webovým serverom v doméne, ktorá Vám cookie vydala. Webové stránky www.lacnestavebniny.sk používajú "cookie", aby Vám pomohli personalizovať Vaše online nakupovanie a prezeranie našich stránok.

Jeden z hlavných dôvodov pre použitie cookie je poskytnúť vhodnú možnosť k úspore Vášho času. Účel cookie je povedať webovému serveru, že ste sa vrátili na určitú stránku. Napríklad keď si personalizujete stránky www.lacnestavebniny.sk alebo sa zaregistrujete na portáli www.lacnestavebniny.sk alebo jeho službách, cookie pomôžu portálu www.lacnestavebniny.sk vyvolať určité informácie pri následných návštevách. To zjednodušuje zaznamenávanie Vašich osobných údajov ako je adresa platcu, adresa pre dodávky a tak ďalej. Pri návrate na rovnaké webové stránky môžu byť vyvolané informácie, ktoré ste predtým zadali, aby ste mohli jednoducho využívať možnosti portálu www.lacnestavebniny.sk, ktoré ste si prispôsobili.

Máte možnosť prijať alebo odmietnuť cookie. Väčšina webových prehliadačov cookie automaticky prijímajú, ale Vy môžete obvykle zmeniť nastavenie prehliadača, aby cookie odmietol, pokiaľ si to prajete. Pokiaľ zvolíte odmietnutie cookie, nezažijete všetky interaktívne možnosti služieb portálu www.lacnestavebniny.sk alebo stránok, ktoré navštívite.

Bezpečnosť vašich osobných údajov

Portál www.lacnestavebniny.sk chráni Vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom, používaním alebo zverejnením.

Zmeny tohto prehlásenia

Portál www.lacnestavebniny.sk občas aktualizuje prehlásenie o súkromí, aby odrážal reakcie užívateľov a zákazníkov. Portál www.lacnestavebniny.sk Vás vyzýva, aby ste pravidelne sledovali toto prehlásenie, aby ste tak zostali informovaný o spôsobe ochrany Vašich informácii na portáli www.lacnestavebniny.sk.

Kontaktné informácie

Portál www.lacnestavebniny.sk uvíta Vaše pripomienky k tomuto prehláseniu. Pokiaľ si myslíte, že portál www.lacnestavebniny.sk nesplnil toto prehlásenie, kontaktujte nás na adrese info@lacnestavebniny.sk. Použijeme rozumné úsilie, aby sme problém rýchlo určili a napravili.